Spájame ľudí

Agora sa snaží spájať ľudí, organizovať aktivity, výlety a túry pre deti i dospelých. Radi by sme umožnili čo najširšiemu okruhu ľudí radosť z cestovania, objavenie nových zážitkov, nájsť si nových priateľov a stať sa vnútorne bohatším.